Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
Nie można używać fotografii ani ich części nawet przetworzonych bez uzgodnienia z autorem.
Prawa autorskie i majątkowe do zdjęć są zastrzeżone.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1231

INFORMACJA

Informacja o koronawirusie

AKTUALNOŚCI 2021/2022

 

ARCHIWUM