OPIEKUNKI

mgr Sylwia Gruchała
mgr Małgorzata Leszczyńska

 

 

POCZET SZTANDAROWY

chorąży
Krystian Biskupski

asysta
Milena Krocz
Izabela Wielanek

 

SKŁAD
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący
Zuzanna Dyrała (kl. VIII)

Zastepca
Jarosław Fastyn (kl. VIII)


Sekcja techniczna

Tobiasz Tokarski (kl. VIII)
Damian Gutkowski (kl. VIII)
Jan Stępowski (kl. VIII)
Jakub Lach (kl. VII)
Adrian Łukaszewski (kl. VII)
Błażej Zając (kl. VII)


Sekcja dekoracyjna
Zuzanna Bryła (kl. VIII)
Katarzyna Rochalska
(kl. VI)
Amelia Rosińska
(kl. VI)
Zofia Tracz
(kl. VI)
Natalia Pąśko
(kl. VI)
Gabriela Dyrała
(kl. VI)WOLONTARIAT
Milena Krocz (kl. VIII)
Izabela Wielanek
(kl. VIII)
Zuzanna Dyrała (kl. VIII)
Monika Klemba (kl. VIII)
Maria Kowalczyk (kl. VIII)
 


 

 

 

 

OPIEKUNKI

mgr Beata Filutowska
mgr Małgorzata Borzęcka

 

  

 

KONKURS DLA SKO

KRONIKI KONKURSOWE
SKO MICHOWICE

SKO XX WIEKU

SUKCESY
SKO MICHOWICE

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności
założona została w naszej szkole
w roku szkolnym 1962/1963,
a założycielką i pierwszą opiekunką
była p. Agnieszka Paździerska.
Drugą opiekunką była p. Maria Przybył,
która pełniła tą funkcję przez 26 lat,
od roku szkolnego 1965/1966
aż do czasu odejścia na emeryturę
w roku szkolnym 1990/1991.
Reaktywacja działalności SKO nastąpiła
w dniu 31.08.2006 roku
przez p. Beatę Filutowską i p. Małgorzatę Borzęcką.
Od tego czasu nasza szkoła bierze udział
w Ogólnopolskim Konkursie dla SKO
opisując swoje działania w kronice,
kiedyś w formie papierowej,
a obecnie w formie elektronicznej.
 

AKTYW SKO
w roku szkolnym 2020/2021

Julia Dąbrowska (kl. V)
Gabriela Dyrała (kl. V)
Katarzyna Rochalska (kl. V)
Gabriela Trębska (kl. V)


Szkolne Kasy Oszczędności
PKO Banku Polskiego
to największy, najstarszy
i najbardziej rozpoznawalny
program edukacji finansowej w Polsce.
To bezpieczny, atrakcyjny graficznie
i zrozumiały dla dzieci
serwis bankowości internetowej.

Dzięki udziałowi w programie dzieci:
– uczą się zarządzania osobistymi finansami;
– kształcą nawyk świadomego oszczędzania;
– zdobywają wiedzę na temat oszczędzania
i roli pieniądza we współczesnym świecie;
– nabywają praktycznych umiejętności
z zakresu korzystania z usług bankowych.

Dzieci poprzez serwis mogą:
– mieć wgląd do stanu
i historii swojego konta SKO w banku;
– oszczędzać na wybrane cele
poprzez zakładanie wirtualnych skarbonek;
– korzystać z narzędzi finansowych
– zdobywać odznaki.

Szkolne Koło PCK

OPIEKUN
mgr Alina Kwiatos

 

Działalność koła PCK naszej szkoły stwarza uczniom sposobność do ukształtowania
postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego
i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

OGÓLNE CELE PROGRAMU
1.Kształtowanie podstawowych nawyków
higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.
2.Popularyzacja zasad higieny osobistej.
3.Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady wrażliwości
na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.
4.Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa
medyczno-sanitarnego.
5.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach.
6.Kształtowanie postawy tolerancji,
wrażliwości na krzywdę innych.
7.Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

OPIEKUN
mgr Halina Filipczak

Członkami Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
są uczniowie naszej szkoły
wraz z nauczycielem przyrody.
Celem działania SK LOP jest zdobycie i poszerzenie
wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
podejmowanie różnych działań na rzecz
ochrony środowiska,
kształtowanie właściwego stosunku człowieka
do środowiska przyrodniczego
oraz prowadzenie stałej współpracy
z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.
Cele i zadania SK LOP są realizowane
w oparciu o plan pracy koła opracowywany
na każdy nowy rok szkolny.
Uczniowie w każdym roku szkolnym biorą udział
w konkursach organizowanych
przez Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach
tj.: w Ogólnopolskim Konkursie
dla młodzieży szkolnej „Mój las”,
Okręgowym Konkursie Literackim
„Literatura zaklęta w leśnych wersach”,
Turnieju Wiedzy Przyrodniczej i Rajdzie Dnia Ziemi
„Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”.

 

SKLEPIK SZKOLNY
"ZDROWY KĄCIK"

 

OPIEKUN
mgr Małgorzata Borzęcka

AKTYW
w roku szkolnym 2020/2021