Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach podejmuje szereg działań, których głównym założeniem jest efektywne kształtowanie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz wyrabianie przyjaznego stosunku do przyrody, a także wdrażanie do podejmowania działań proekologicznych w najbliższym środowisku przez uczniów i ich rodziców. W szkole aktywnie działa SK LOP pod kierunkiem p. Haliny Filipczak oraz prowadzone są zajęcia koła ekologicznego wg programu własnego nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Danuty Przybył.

Opisane w programach zadania z dziedziny edukacji ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

SZLAKIEM WODY
2019/2020

BŁĘKITNE NIEBO
2017/2018

SKARBY Z GŁĘBI ZIEMI
2014/2015

UROKI POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
2013/2014

PRZYGODA Z PRZYRODĄ
2012/2013
      

ZAPRZYJAŹNIENI ZE ŚRODOWISKIEM
2011/2012

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU
2010/2011