Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"
realizowany w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 z realizowaliśmy Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej w Michowicach „Przyjaźni środowisku”, na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosiła 20 500 zł, a dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to 15 990 zł. Zrealizowany program przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i został wysoko oceniony przez całą społeczność szkolną. Zakupiliśmy książki do biblioteki szkolnej – encyklopedie, albumy, atlasy przyrodnicze i klucze do oznaczania roślin. Wzbogaciliśmy się o następujące pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, mapy przyrodniczo – geograficzne, plansze, tablice edukacyjne roślin i zwierząt, kompasy, lupy, filmy edukacyjne oraz przyrodnicze programy multimedialne. Zorganizowaliśmy 3 konkursy ekologiczne i 4 wycieczki. Utworzyliśmy przyszkolną przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną, która jest naszą dumą. Z racji tego, iż wiele radości i korzyści dla całej społeczności szkolnej przyniosła realizacja w/w programu postanowiliśmy napisać kolejny.

 

18 października 2010 r.
W ramach realizacji Programu edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej w Michowicach „Przyjaźni środowisku”, odbyła się wycieczka po Ziemi Spalskiej. Wzięło w niej udział 50 uczniów naszej szkoły z klas I – III. Kierownikiem wycieczki była pani Danuta Przybył, a opiekę nad uczestnikami sprawowały panie: Małgorzata Leszczyńska, Małgorzata Borzęcka i Beata Filutowska. Głównym celem wycieczki było poznanie walorów przyrodniczo - turystycznych Ziemi Spalskiej.
Program wycieczki był następujący:
- prelekcja w Rezerwacie „Niebieskie źródła”,
- tama na Zalewie Sulejowskim,
- zwiedzanie Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach,
- wizyta w Kopalni piasków kwarcytowych „Biała Góra",
- zwiedzanie Skansenu rzeki Pilicy.

GALERIA
 

29 października 2010 r.
W dzisiejszym dniu przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję ekologiczną pn. "Posadź rośliny dla przyszłych pokoleń". Akcja polegała na posadzeniu 28 roślin liściastych i iglastych na terenie szkoły, które staną się pamiątką i świadectwem troski dla przyszłych pokoleń. Dzięki środkom z WFOŚiGW w Łodzi utworzyliśmy przyszkolną przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną, która będzie wykorzystywana w celach edukacyjnych na lekcjach przyrody w klasach IV - VI, na edukacji przyrodniczej w klasach I - III oraz na kole ekologicznym podczas zajęć w terenie.

GALERIA
 

08 listopada 2010 r.
Członkowie koła ekologicznego z klas I - III zajęli się zimową stołówką dla ptaków. Na zajęciach koła przygotowali karmę i rozłożyli ją do karmników oraz rozwiesili na przyszkolnych drzewach. Swoje zadanie wykonali na szóstkę! W okresie zimy to właśnie oni dbać będą o zimową stołówkę dla naszych skrzydlatych przyjaciół.

GALERIA
 

23 listopada 2010 r.
Odbył się finał międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. „Jesienne barwy lasu”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w trzech kategoriach wiekowych (klasy O – II, III – IV i V – VI). Główne cele naszego konkursu to kształtowanie u uczniów poczucia jedności ze środowiskiem i całą przyrodą, rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Rozwiązanie konkursu odbyło się zgodnie z Regulaminem obrad Komisji Konkursowej, w skład której weszli:
- p. Małgorzata Borzęcka – przewodnicząca Komisji (bez prawa do głosowania) nauczyciel sztuki, koordynator konkursu
- p. Beata Filutowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Michowicach
- p. Agnieszka Burzyńska – inspektor ds. Zarządzania Oświatą
- p. Emilia Majcher – dyrektor Biblioteki Publicznej w Głuchowie
- p. Urszula Topolska – przewodnicząca Rady Rodziców SP Michowice
- p. Grzegorz Kowalski – leśniczy (Leśnictwo Głuchów)
Komisja Konkursowa oceniła prace plastyczne uczniów z następujących 7 szkół podstawowych: Białynina, Głuchowa, Janisławic, Lnisna, Michowic, Wysokienic i Złotej. Po burzliwych obradach i podliczeniu punktów przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce -  Paulina Trębska SP Lnisno
II miejsce -  Klaudia Grzyb SP Głuchów
III miejsce -  Jakub Wójcik SP Michowice
Wyróżnienia: Mikołaj Jagiełłą SP Białynin, Weronika Wojciechowska SP Białynin, Patrycja Kowalczyk SP Złota

I miejsce - Emil Pędziwiatr SP Głuchów
II miejsce -  Julia Kot SP Michowice
III miejsce - Agata Lipska SP Wysokienice
Wyróżnienia: Kinga Kłos SP Białynin, Julia Faryj SP Lnisno, Karolina Koczywąs SP Wysokienice

I miejsce - Szymon Rosiński SP Michowice
II miejsce - Michał Popek SP Wysokienice
III miejsce - Justyna Lipska SP Wysokienice
Wyróżnienia: Marlena Belina PSP Janisławice, Magdalena Topolska PSP Janisławice, Magdalena Grochala SP Lnisno

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali gry edukacyjne oraz materiały plastyczne sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz dyplomy. Uczniowie, którzy nie znaleźli się wśród finalistów otrzymali dyplomy za udział, a nauczyciele koordynujący podziękowania. Gościem specjalnym uroczystości był Wójt Gminy Głuchów p. Andrzej Kowara, który wręczył zwycięzcom nagrody. Uczniom wyróżnionym nagrody wręczył leśniczy p. Grzegorz Kowalski. Zgromadzeni goście i wszyscy uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie pt. "Ekologiczne pogotowie" w wykonaniu uczniów klasy II. Prace biorące udział w konkursie zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w holu Urzędu Gminy w Głuchowie.

GALERIA
 

ZIMOWA STOŁÓWKA DLA PTAKÓW

 

07 stycznia 2011 r.
„Tajemnice lasu zimą” - pod takim hasłem odbyła się wycieczka do głuchowskiego lasu i spotkanie z leśniczym p. Grzegorzem Kowalskim. Było to kolejne działanie związane z realizacją programu ekologicznego. Podczas spaceru po lesie szukaliśmy i nazywaliśmy tropy leśnych zwierząt oraz rozpoznawaliśmy gatunki drzew. W miejscach wskazanych przez leśniczego rozłożyliśmy przywiezioną dla zwierząt karmę. Były to buraki, marchew, jabłka oraz ziarenka zbóż. Mamy nadzieję, że będą im smakowały. Oprócz podziwiania walorów przyrody w zimowej szacie wysłuchaliśmy także prelekcji leśniczego nt. zimowego życia leśnych zwierząt oraz ich dokarmiania. Dowiedzieliśmy się o różnych niebezpieczeństwach jakie grożą zwierzętom podczas mroźnej i śnieżnej zimy. Na zakończenie wesoło spędziliśmy czas przy „śnieżnym” ognisku przygotowanym przez pana leśniczego.

GALERIA
 

22 marca 2011 r.
Z okazji Światowego Dnia Wody odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Woda – kropla życia”. Konkurs realizowany był w ramach programu edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej w Michowicach współfinansowanego ze środków WFOŚi GW w Łodzi. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły z terenu gminy Głuchów, czyli SP Białynin, SP Wysokienice, SP Głuchów, SP Złota, PSP Janisławice i SP Michowice. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów, po trzech z każdej szkoły wyłonionych podczas etapu szkolnego, który odbył się w każdej szkole na początku marca. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test (głównie zadania otwarte) w ciągu 60 minut. Następnie zostali zaproszeni na poczęstunek oraz obejrzeli film przyrodniczy „Planeta Ziemia”.
Komisja Konkursowa przyznała nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz pięć wyróżnień.

I miejsce – Magdalena Topolska uczennica PSP w Janisławicach
II miejsce – Damian Rymarczyk uczeń SP w Michowicach
III miejsce – Weronika Tracz uczennica SP w Michowicach

Wyróżnienia:

Magdalena Belina - PSP Janisławice
Martyna Dudek - SP Wysokienice
Kamil Galach - SP Głuchów
Kamil Kozłowski - PSP Janisławice
Paulina Sadach - SP Wysokienice

Nagrodzeni uczniowie otrzymali: encyklopedie, albumy, książki o tematyce przyrodniczej. Opiekunowie otrzymali podziękowania i książki przyrodnicze do bibliotek szkolnych.

19 kwietnia 2011 r. - Wycieczka do Warszawy
W ramach Programu edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej w Michowicach „Przyjaźni środowisku” odbyła się wycieczka do Powsina i Warszawy. Program wycieczki był następujący: zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Powsinie, gdzie poznaliśmy kolekcje flory Polski, rośliny drzewiaste, użytkowe i ozdobne oraz rośliny tropikalne i subtropikalne, spacer po Parku w Wilanowie, zwiedzanie Muzeum Ziemi, wizyta w Ogrodzie Zoologicznym. Wzięło w niej udział 50 uczniów z naszej szkoły z klas I – VI. Organizatorem wyjazdu było Biuro Podróży OMNITUR w Tomaszowie Mazowieckim. Kierownikiem wycieczki była pani Małgorzata Borzęcka, a opiekę nad uczestnikami sprawowały panie: Beata Filutowska, Małgorzata Leszczyńska i Danuta Przybył.

GALERIA
 

19 maja 2011 r.
W dniu dzisiejszym nastąpiło rozwiązanie szkolnego konkursu fotograficznego "Kwiaty ogrodów i łąk" realizowanego w ramach programu edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej w Michowicach współfinansowanego ze środków WFOŚi GW w Łodzi. Koordynatorem konkursu jest p. Małgorzata Leszczyńska. Wszystkie prace konkursowe były zakodowane numerem. Komisja Konkursowa oceniała zakodowane prace w 3 kategoriach: 1. klasy I – II; 2. klasy III – IV; 3. klasy V – VI. Po podliczeniu punktów przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

I miejsce - Adrianna Filutowska
II miejsce - Agata Kuczkowska
III miejsce - Małgorzata Rosińska
Wyróżnienie - Natalia Kuczkowska

I miejsce - Przemysław Gołębieski
II miejsce - Julia Kot
III miejsce -Klaudia Dzierzbińska
Wyróżnienie - Bartosz Filutowski, Mateusz Topolski, Karolina Kuczkowska

I miejsce - Agnieszka Gołębieska
II miejsce - Magdalena Łyszkowicz
III miejsce - Rafał Trębski
Wyróżnienie -Aleksandra Kuczkowska