Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"ZAPRZYJAŹNIENI ZE ŚRODOWISKIEM"
realizowany w roku szkolnym 2011/2012

Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach „Zaprzyjaźnieni ze środowiskiem” realizowany jest w bieżącym roku szkolnym 2011/12 również przy aprobacie WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosi 30 530 zł, a dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to kwota 26 680 zł. Z racji tego, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, a jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas, dlatego też wiele zagadnień w napisanym programie poświęcamy tej problematyce. Chcemy, aby nasi uczniowie poznali polskie parki narodowe oraz najbliższe parki krajobrazowe. Posłuży temu nie tylko wiedza książkowa czy udział w zaplanowanych konkursach, ale przede wszystkim zaplanowane przez nas wycieczki. Zaplanowaliśmy poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt chronionych w polskich lasach oraz poznanie osobliwości przyrodniczych m.in. w bezpośrednim obcowaniu z przyrodą podczas wycieczek do Tatrzańskiego Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i lasu w Głuchowie. Chcemy ukazać las jako inspirację dla różnych form twórczości artystycznej. Realizując program kontynuować będziemy konstruktywną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z Ligą Ochrony Przyrody w Skierniewicach, z leśniczym w Głuchowie – Nadleśnictwo Rogów oraz współpracę z nauczycielami i uczniami naszych gminnych szkół. W ramach programu zakupimy wiele pomocy dydaktycznych m.in. telewizor, mapy geograficzno – przyrodnicze, lornetki, plansze przyrodnicze oraz albumy o parkach narodowych.

 

24 maja 2012 r.
W naszej szkole odbył się w dniu dzisiejszym etap gminny konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Znam Parki Narodowe w Polsce” dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z terenu Gminy Głuchów. Zadaniem uczestników było wypełnienie w ciągu 30 minut testu przygotowanego przez koordynatora konkursu, którym była p. Danuta Przybył. Celem konkursu było: wzbogacanie wiedzy o parkach narodowych w Polsce rozwijanie wrażliwości na piękno polskich parków narodowych kształtowanie trwałych, pozytywnych postaw wobec przyrody aktywizacja uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy krzewienie podstawowych nawyków ekologicznych stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia posiadanych umiejętności i wiedzy stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa ukazanie różnorodności fauny i flory polskich parków narodowych.

Zwycięscy to:

I miejsce – Paweł Perka – SP Głuchów
II miejsce – Katarzyna Wójcik – SP Michowice
III miejsce – Julia Supeł – SP Głuchów

Po dogrywce ustnej wyróżnienia otrzymali:

Małgorzata Petryna – SP Janisławice
Bartłomiej Gruchała – SP Białynin
Łukasz Bocheński - SP Michowice
Hubert Rochalski - SP Michowice
Kamil Dyśko - SP Głuchów

Zakup nagród w formie pozycji książkowych, teczek, długopisów został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach Programu ekologicznego „Zaprzyjaźnieni ze środowiskiem”. Każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzymała podziękowanie i nagrodę książkową.

GALERIA

 

14 lutego 2012 r.
W związku z Dniem Dokarmiania Zwierzyny Leśnej uczniowie klas II - VI byli na wycieczce w lesie, w Głuchowie. Piękna aura pozwoliła nam podziwiać las zimą. Uzupełniliśmy karmę w paśnikach i widzieliśmy wiele śladów i tropów zwierząt. Dzięki gościnności leśniczego, p. Grzegorza Kowalskiego, który przygotował dla nas ognisko mogliśmy zjeść pieczone kiełbaski. Wycieczka do lasu była dla nas wspaniałą lekcją przyrody w terenie.

GALERIA

 

31 stycznia 2012 r.
W ramach realizacji projektu ekologicznego uczniowie naszej szkoły w czasie ferii zimowych wyjechali na jednodniową wycieczkę do Łodzi. Na początku wybraliśmy się do Palmiarni Ogrodu Botanicznego, gdzie oglądaliśmy rośliny egzotyczne. Podziwialiśmy roślinność śródziemnomorską, tropikalną oraz kolekcję kaktusów. Następnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego. Mogliśmy podziwiać szereg gatunków zwierząt, w tym wypchane okazy dużych ssaków oraz bogaty zbiór ptaków i gadów. Na zakończenie obejrzeliśmy film przyrodniczy w 3D.

GALERIA

 

9 stycznia 2012 r.
Dziś obchodziliśmy Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. LOP została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1928 roku, a jej pierwszy zjazd odbył się właśnie 9 stycznia tegoż roku. Celem Ligi są społeczne działania na rzecz środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o jego ochronie oraz kultury i etyki ekologicznej. LOP prowadzi również ożywioną działalność wśród dzieci i młodzieży. Członkowie Szkolnego Koła LOP działającego w naszej szkole wraz z opiekunką p. Sylwią Kośla przygotowali z racji Święta Ligi wystawę posterową swoich prac plastycznych, które dotyczyły tematyki ochrony środowiska oraz informację o historii i działalności LOP.

 

ZIMOWA STOŁÓWKA DLA PTAKÓW

 

30 listopada 2011 r.
W naszej szkole odbył się w dniu dzisiejszym szkolny konkurs recytatorski ”Przyroda wierszem malowana" realizowany w ramach programu edukacji ekologicznej. Koordynatorem konkursu była p. Alina Kwiatos. Celem konkursu było: uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, promowanie i popularyzacja poezji dla dzieci, wyrabianie odwagi i śmiałości w doskonaleniu umiejętności recytatorskich, prezentowanie umiejętności scenicznych, rozwijanie inwencji twórczej. Warunkiem uczestnictwa było zaprezentowanie przez dzieci wierszy o tematyce przyrodniczej. Recytacja wierszy była oceniana w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – I, klasy II – III. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z tych klas.

W kategorii klas 0 – I

I miejsce - Adrian Biskupski – kl. I
II miejsce - Piotr Góraj – kl. I
III miejsce - Jan Brewiński – kl. 0
Wyróżnienia: Natalia Cieryt - kl.0, Michalina Kowalczyk - kl.0, Jakub Wójcik - kl. I

W kategorii klas II – III

I miejsce - Gabriela Grala – kl. III
II miejsce - Weronika Leszczyńska – kl. III
III miejsce - Małgorzata Rosińska – kl. III
Wyróżnienia: Julia Cendrowska - kl. II, Aleksandra Janeczek - kl. II, Dominik Cieryt - kl. III.

Uczniowie, którzy zajęli od I do III miejsca nagrodzeni zostali grami planszowymi, nagrodami książkowymi i dyplomami, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.

W dniu dzisiejszym nastąpiło również rozwiązanie szkolnego konkursu literackiego (dla klas IV - VI) "Przepis na danie z darów lasu" realizowanego w ramach programu edukacji ekologicznej. Koordynatorem konkursu była p. Małgorzata Leszczyńska. Wszystkie prace konkursowe były zakodowane numerem. Komisja Konkursowa oceniała zakodowane prace. Po podliczeniu punktów przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

I miejsce - Mateusz Topolski - klasa V
II miejsce - Maciej Michniacki - klasa IV
III miejsce Karolina Kuczkowska - klasa V
Wyróżnienia: Łukasz Bocheński - klasa VI, Kinga Rochalska - klasa IV, Katarzyna Wójcik - klasa V, Weronika Gutowska - klasa V, Maria Gutkowska - klasa IV

 

17 listopada 2011 r.
W naszej szkole odbył się finał międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. „Mieszkańcy lasu”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w czterech kategoriach wiekowych (klasa 0, klasy I – II, III – IV i V - VI). Główne cele naszego konkursu to propagowanie roku 2011 ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów, kształtowanie u uczniów poczucia jedności ze środowiskiem i całą przyrodą, rozwijanie wyobraźni uczniów w odniesieniu do świata zwierząt, rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Rozwiązanie konkursu odbyło się zgodnie z regulaminem obrad Komisji Konkursowej, w skład której weszli:
- p. Małgorzata Borzęcka – przewodnicząca Komisji nauczyciel sztuki, koordynator konkursu (bez prawa do głosowania),
- p. Beata Filutowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Michowicach (bez prawa do głosowania),
- p. Krystyna Matysek – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Głuchów,
- p. Urszula Topolska – przewodnicząca Rady Rodziców SP Michowice,
- p. Lech Kowara – sekretarz Gminy Głuchów,
- p. Grzegorz Kowalski – leśniczy (Leśnictwo Głuchów).
Komisja Konkursowa oceniła prace plastyczne uczniów z następujących 6 szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Białynina, Głuchowa, Janisławic, Michowic, Wysokienic i Złotej. Po burzliwych obradach i podliczeniu punktów przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klasa 0

I miejsce – Jakub Szeląg PSP Janisławice
II miejsce – Mateusz Mikołajczyk SP Michowice
III miejsce – Jakub Kuchta SP Złota
Wyróżnienia: Jagoda Kośla SP Głuchów, Kamil Pięcek SP Michowice, Adam Łopatka SP Złota

W kategorii klas I - II
I miejsce – Magdalena Klimczak SP Wysokienice
II miejsce – Jan Kucharski SP Michowice
III miejsce – Marceli Koczywąs SP Wysokienice
Wyróżnienia: Jakub Łopatka SP Białynin, Izabela Kowalczyk PSP Janisławice, Marlena Gruchała SP Złota

W kategorii klas III - IV
I miejsce – Piotr Krysiak SP Wysokienice
II miejsce – Paulina Cichowicz SP Głuchów
III miejsce – Mateusz Kotynia SP Białynin
Wyróżnienia: Kinga Kłos SP Białynin, Adrianna Filutowska SP Michowice, Karolina Kubiak SP Złota

W kategorii klas V - VI
I miejsce – Kamila Dziuda SP Wysokienice
II miejsce – Szymon Rosiński SP Michowice
III miejsce – Julia Kot SP Michowice
Wyróżnienia: Julia Supeł SP Głuchów, Piotr Dyśko SP Michowice, Agata Lipska SP Wysokienice

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali gry edukacyjne, materiały plastyczne, teczki oraz dyplomy sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Uczniowie, którzy nie znaleźli się wśród finalistów otrzymali dyplomy za udział, a nauczyciele koordynujący podziękowania. Gościem specjalnym uroczystości był Wójt Gminy Głuchów p. Andrzej Kowara, który wręczył zwycięzcom nagrody. Zgromadzeni goście i wszyscy uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie pt. „Chrońmy przyrodę” w wykonaniu uczniów klasy II. Prace biorące udział w konkursie zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w holu Urzędu Gminy w Głuchowie.

GALERIA

 

25 października 2011 r.
W ramach realizacji projektu ekologicznego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Podziwialiśmy uroki Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwiedziliśmy Jaskinię Raj, obejrzeliśmy wystawę zwierząt egzotycznych oraz odwiedziliśmy dęba Bartka. Podczas wycieczki weszliśmy również na górę Łysiec, gdzie znajduje się Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Zwiedziliśmy muzeum klasztorne oraz muzeum z pamiątkami z misji na całym świecie. Zauroczyła nas również multimedialna wystawa w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

GALERIA