Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"UROKI POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH"
realizowany w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy program na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosi 20 640 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 15 320 zł. Udział własny 5 320 zł.

 

ZADANIA DO REALIZACJI:

  

 Akcje ekologiczne

 

Konkursy

 

Wycieczki

 

Edukacja ekologiczna