Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"SKARBY Z GŁĘBI ZIEMI"
realizowany w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy program, na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosi 12 438 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to 9 950 zł, a udział własny 2 488 zł.

 

ZADANIA DO REALIZACJI:

  

 

Konkursy przyrodnicze

 

Wycieczki

 

Działania towarzyszące

 

W  ramach realizacji Programu zakupione zostały następujące pomoce dydaktyczne:

 

- Kolekcja surowców mineralnych Polski

- Kolekcja – skały występujące w Polsce

- Kolekcja kryształów