Program
edukacji ekologicznej
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Michowicach

 

"BŁĘKITNE NIEBO"
realizowany w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program, na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosi 11 373 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi to 9 506 zł, udział własny 1 867 zł.

 

ZADANIA DO REALIZACJI:

  

Konkursy przyrodnicze

Wycieczki

Warsztaty ekologiczne prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA z Łodzi

Działania towarzyszące

W  ramach realizacji Programu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne na kwotę 1 513 zł (dofinansowanie WFOŚiGW 861 zł, udział własny 652 zł).