Zdjęcie przedstawiające budynek starej szkoły.

25 października 1969 roku
uroczyście wmurowano akt erekcyjny
i w ten sposób rozpoczęto budowę nowej szkoły.

W skład komitetu budowy weszli:
Edward Wójcik – przewodniczący,
Tadeusz Koziarski, Stanisław Mikołajczyk,
Stanisław Dzierzbiński, Józef Mikołajczyk,
Franciszek Lipski, Szymon Fastyn,
Rozalia Fastyn, Zofia Rochalska, Józef Świetlik.

5 listopada 1970 roku następuje
uroczyste otwarcie nowej szkoły.
 Na tę uroczystość przybył m. in ówczesny
w – ce minister oświaty J. Winkiel.
Naukę w nowej szkole rozpoczęło
175 uczniów i 7 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły był wówczas mgr Tadeusz Koziarski,
który pełnił tą funkcję w latach 1964 – 1991.
W 1991 roku obowiązki dyrektora przejęła mgr Grażyna Fiotta
i sprawowała je do 2007 roku.
Od roku 2007 dyrektorem szkoły jest mgr Beata Filutowska.

 

Do roku 1948 szkoła w Michowicach była sześcioklasowa.
W 1948 roku w związku z podniesieniem
stopnia organizacyjnego szkół,
szkoła w Michowicach stała się szkołą 7 – klasową
,
a następnie w roku 1963 szkołą 8 – klasową.

W wyniku reformy oświaty przeprowadzonej w 1999 roku
szkoła nasza ponownie stała się szkołą sześcioklasową.
Od 1975 roku istnieje klasa przedszkolna.

W latach 1982 – 1990 istniał oddział 5 – latków.

W wyniku reformy oświaty od 2017 roku
szkoła nasza ponownie stała się 8 - letnią szkołą podstawową.