DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Filutowska
nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna

 

 


 mgr Danuta Przybył
nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
edukacja informatyczna
technika

mgr Małgorzata Borzęcka
nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
plastyka
muzyka

mgr Sylwia Gruchała
nauczyciel dyplomowany

matematyka
edukacja informatyczna

mgr Teodozja Wójcik
nauczyciel dyplomowany

religia
historia
biblioteka

mgr Małgorzata Leszczyńska
nauczyciel dyplomowany

język polski
wychowanie do życia w rodzinie
świetlica

mgr Sylwia Klemba
nauczyciel dyplomowany

język angielski

mgr Halina Filipczak
nauczyciel dyplomowany

przyroda
geografia
biologia
wychowanie fizyczne

mgr Alina Kwiatos
nauczyciel dyplomowany

wychowanie przedszkolne
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marianna Lesiak
nauczyciel dyplomowany

historia
wiedza o społeczeństwie
język polski

mgr Jolanta Galach
nauczyciel dyplomowany

chemia
fizyka
zajęcia rewalidacyjne

mgr Stanisław Skoneczny
nauczyciel mianowany

technika
informatyka

mgr Anna Klepaczka
nauczyciel mianowany

język niemiecki

mgr Piotr Milczarek
nauczyciel dyplomowany

doradztwo zawodowe

dr Mirosława Świtała - Cheda
nauczyciel mianowany

logopeda

mgr Ilona Kucharska
nauczyciel stażysta

nauczyciel wspomagający
zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Hala
nauczyciel stażysta

nauczyciel wspomagający
zajęcia rewalidacyjne

mgr Weronika Koczywąs
nauczyciel stażysta

pedagog
świetlica

mgr Edyta Kijo
nauczyciel kontraktowy

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Halina Rosińska
mgr Agnieszka Janiszewska
Dorota Kucharska

Punkt Przedszkolny
wychowanie przedszkolne