Miło nam poinformować, że klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach realizuje w roku szkolnym 2020/2021 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" edycja II ekologiczna. Projekt ten skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz z zagranicznych szkół polonijnych. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Inicjatywa trwa od 23 września do 21 czerwca 2021 roku. Jej celem jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, aktywnego słuchania, zachęcenie rodziców do czytania dzieciom oraz integracja zespołu klasowego. "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" podzielono na trzy etapy: moduł jesienny "Mała chmurka w krainie drzew", moduł zimowy "Mała chmurka w krainie śniegu", moduł wiosenny "Mała chmurka w krainie słońca". W każdej z części dzieci wraz z wychowawcą panią Aliną Kwiatos i nauczycielem wspomagającym Beatą Halą wybiorą jedną z zaproponowanych lektur a następnie po jej wspólnym głośnym przeczytaniu, wykonają cztery zadania z nią związane. Po zakończeniu wszystkich etapów dzieci otrzymają uroczyste dyplomy ukończenia projektu. Zatem nie tracąc czasu i nie używając zbędnych słów, śpieszymy donieść, że dzieciaki z pierwszej klasy już nie mogą doczekać się nowych przygód w krainie książek.

Kto czyta książki żyje podwójnie
Umberto Eco