W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła zakwalifikowała się do realizacji Programu MegaMisja. Jest to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom Kubie i Julce złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Organizatorem programu MegaMisja jest Fundacja Orange, która działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Gry on-line dla dzieci, strony z aplikacjami czy filmami są dla nich codziennością. Nie wszyscy młodzi internauci wiedzą jednak, jak wiele wartościowych treści kryje sieć i jak korzystać z niej w sposób bezpieczny. Dlatego warto zachęcać dzieci do poznawania zasad bezpiecznego Internetu oraz przygotować je do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Można to robić poprzez zabawy edukacyjne, w grupie i w szkole, duże możliwości w tym zakresie daje MegaMisja. W naszej szkole udział w MegaMisji biorą uczniowie klasy II, koordynatorem programu jest p. Danuta Przybył.

Realizując Program MegaMisja 8 października 2019 roku otrzymaliśmy pierwszą, wspaniałą nagrodę. Zestaw najróżniejszych, kolorowych pomocy plastycznych wszystkich bardzo ucieszył i zachęcił do dalszej owocnej pracy. Pozyskane przybory znacznie wzbogaciły nasze wyposażenie i umożliwią nam wykonanie ciekawych prac plastycznych.

16 października 2019 roku dzięki zaangażowaniu uczniów klasy II w realizacji Programu MegaMisja udało nam się pozyskać drugą wymarzoną nagrodę za postęp w grze, był to tablet R3. Ten wspaniały podarunek ucieszył nie tylko dzieci ale także nauczyciela. Będziemy mogli dalej pracować i bawić się z MegaMisją używając nowego sprzętu. Mamy nadzieję, że będzie nam długo służył i będziemy wykorzystywali go na różnych zajęciach.

Realizując MegaMisję zdobywamy wiele nowych wiadomości i doświadczeń. Uczymy się znaczenia nowych słów. Piszemy komiksy, zakładamy zielniki, budujemy piramidy żywności, poznajemy nowe wyspy i kraje, tworzymy emotki. Wiemy, że mamy prawa jako dzieci i prawa w Internecie. Ucząc się bardzo dobrze się bawimy. Udało nam się zaprzyjaźnić z Psotnikiem, Julką i Kubą. Zrealizowaliśmy już następujące działy: Korzystanie z informacji, Dziecko w środowisku medialnym, Język mediów, Prawa. Z Psotnikiem zdobywamy różne sprawności. MegaMisja dostarcza nam wielu wrażeń i super zabawę!

Od MegaMisji wraz z Psotnikiem otrzymaliśmy nową nagrodę - zabawki edukacyjne i audiobooki R3, przydadzą nam się na pewno i urozmaicą nasze zajęcia edukacyjne i świetlicowe. Dzięki zaangażowaniu w programie zdobyliśmy kolejną nagrodę, co to będzie, to jeszcze jest dla nas niespodzianką!

Realizując program edukacyjny MegaMisja ostatnio opracowaliśmy następujące bloki tematyczne:

1. Audiopamiętnik Julki i Kuby
Uczniowie potrafią: posługiwać się prostym sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku, potrafią za pomocą prostego sprzętu przygotować tematyczne nagranie, wiedzą, że utrwalone nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy, przewijać, zastopować w dowolnym momencie, a także przenieść do komputera/na inny nośnik.
2. Cyfrowa pocztówka od Julki i Kuby
Uczniowie: wiedzą, że za pomocą odpowiednich programów można przetwarzać zdjęcia, grafikę, filmy wideo i dźwięk, potrafią przetwarzać w podstawowym zakresie dostępne treści medialne/cyfrowe.
3. Cyfrowe opowieści o Psotniku
Uczniowie: wiedzą, jak posługiwać się prostym aparatem cyfrowym lub innym urządzeniem z możliwością wykonywania zdjęć, potrafią zaplanować i stworzyć własną obrazkową opowieść.
4. Multimedialny album z Psotnikiem w tle
Uczniowie: znają podstawowe zasady poprawnej kompozycji, zasadę trójpodziału kadru w fotografii i techniki robienia zdjęć, potrafią wyrazić swoją opinię na temat danego zdjęcia, potrafią zrobić zdjęcia za pomocą odpowiedniego sprzętu lub/i oprogramowania.
5. Wirtualna galeria bliźniaków
Uczniowie: wiedzą co to jest digitalizacja, wiedzą, że dzięki digitalizacji możemy mieć dostęp do treści, które często nie byłyby dla nas dostępne, np. obejrzeć w Internecie eksponaty muzeum położonego w dalekim mieście lub kraju, wiedzą, jak w prosty sposób zdigitalizować treści.
6. Bliźniaki i zasady korzystania z mediów
Uczniowie: znają zasady bezpiecznego korzystania z mediów, rozumieją, że czas wolny powinien być spędzany możliwie różnorodnie – nie należy ograniczać się do jednego typu aktywności, np. oglądania telewizji, rozumieją, jakiego typu programy i strony internetowe są dla nich przeznaczone.
7. Julka i Kuba publikują w Internecie
Uczniowie: wiedzą, że treści raz zamieszczonych w Internecie nie można usunąć, wiedzą, jak zareagować w przypadku publikacji niechcianych materiałów na swój temat, wiedzą, że prawo do anonimowości nie oznacza bezkarności – można zidentyfikować osobę publikującą informacje pod pseudonimem, wiedzą, jakie mogą być konsekwencje wynikające z publikacji wizerunku i informacji o sobie i innych.
8. Tajemnica Psotnika
Uczniowie: wiedzą, co oznacza pojęcie tajemnica, potrafią rozróżnić sytuacje, w których należy dochować tajemnicy, i takie, gdy powinno się nią podzielić z zaufaną osobą dorosłą.
9. Ucieczka Psotnika i wirusy
Uczniowie: znają zasady, które pomogą im bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej, wiedzą, że komunikaty mogą być prywatne i publiczne, i każda z tych sfer ma właściwe sobie narzędzia, np. list to korespondencja prywatna, informacja na szkolnej tablicy ogłoszeń to komunikat publiczny, wiedzą, jakie wybrać narzędzie, gdy chcą skorzystać ze sfery komunikacji prywatnej, a jakie w przypadku komunikacji należącej do sfery publicznej.

Pracy było dużo, ale nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy z Psotnikiem, Kubą i Julką. Udało nam się już z nimi zaprzyjaźnić. Otrzymane nagrody cieszą nas bardzo i zachęcają do dalszej owocnej pracy i nowych przygód z MegaMisją i jej bohaterami.

GALERIA

Po zrealizowaniu bloku tematycznego: "Psotnikowa przyjaźń i nowe media" od MegaMisji otrzymaliśmy SUPER NAGRODĘkolejny tablet. Ten nowy sprzęt dostarczył nam wielu radości i satysfakcji, iż nasza systematyczna praca została doceniona i nagrodzona. Czym jest prawdziwa przyjaźń oraz co jest dla nas ważne w przyjaźni - to pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź na kolejnych zajęciach z MegaMisją. Media i nowe technologie dają nam duże możliwości komunikacyjne. Dzięki nim możemy poznać ciekawe osoby z całego świata, przyjaźnić się z nimi. Poznaliśmy wartość przyjaźni, także tej na odległość.
Po zrealizowanych zajęciach dzieci:
● zrozumiały czym jest przyjaźń
● poznały zalety i wady przyjaźni na odległość
● zrozumiały, że komunikacja przez media, może być niewystarczającą formą komunikacji interpersonalnej.
Lekcja: Psotnik i ważne emocje pokazała nam, że komunikacja za pomocą mediów, to wciąż komunikacja międzyludzka, która wymaga szacunku i wrażliwości na emocje drugiego człowieka.
Dzieci:
● dowiedziały się, czym są emocje i potrafią podać ich przykłady
● wiedzą, że komunikat bezpośredni i nadany za pomocą mediów może wywołać różne emocje u odbiorcy
● zrozumiały, że komunikacja za pomocą mediów, to także komunikacja między osobami, i wywołuje emocje.
Kampania społeczna Julki i Kuby - to nasze kolejne zadanie. Kampanie społeczne dostarczają nam wiedzy o różnych sprawach, zachęcają do przemyśleń i podejmowania działań, które mają zmienić coś na lepsze. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak wyglądają takie kampanie, czego mogą dotyczyć oraz jak za ich pomocą można zmieniać świadomość dotyczącą problemów nam bliskich i dalekich.
Dzieci po zrealizowanych zajęciach:
● wiedzą, co to jest kampania społeczna
● wiedzą, że kampanie społeczne dotyczą problemów świata i ludzi
● potrafią zbudować własny przekaz dotyczący ważnego dla nich problemu.
Dobry czy zły Psotnik? – to ostanie zadanie w danym bloku. W przekazach medialnych, tak jak w życiu, pojawiają się dobrzy i źli bohaterowie. Zajęcia zachęciły nas do zastanowienia się nad ich wspólnymi cechami, a także konsekwencjami dobrego i złego zachowania różnych postaci. Zwróciliśmy także uwagę na to, że pozory mogą mylić i straszny potwór skrywa czasem wrażliwość i wielkie serce.
Dzieci:
• poznały pojęcia dobra i zła, potrafią ocenić dane zachowanie jako dobre lub złe
• zrozumiały, że dobre i złe zachowania mają swoje konsekwencje
• potrafią wskazać przykłady dobrych i złych zachowań bohaterów w przekazach medialnych.

Wszyscy przekonaliśmy się o tym, że wytrwała, systematyczna praca rozwija nasze horyzonty i przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia.

GALERIA