Nagroda główna (3 tys. zł i awans do finału krajowego)

w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności edycja 2012/2013 - etap regionalny

Opiekunki: p. Beata Filutowska i p. Małgorzata Borzęcka

I miejsce

drużyna chłopców w składzie:

       
Mateusz Topolski - uczeń kl. VI
Piotr Dyśko - uczeń kl. VI
 Mariusz Mizik - uczeń kl. VI
 Rafał Koczywąs - uczeń kl. VI
 Przemysław Gołębieski - uczeń kl. VI
 Maciej Michniacki - uczeń kl. V

III miejsce

drużyna dziewcząt w składzie:

       
Weronika Gutowska - uczennica kl. VI
Julia Kot - uczennica kl. VI
Izabela Orzechowska - uczennica kl. VI
Katarzyna Antosik - uczennica kl. VI
Kinga Rochalska - uczennica kl. V
Maria Gutkowska - uczennica kl. V

      
w
Gminnych zawodach Czwórboju Lekkoatletycznym -

Opiekun: p. Beata Filutowska

II miejsce

       Hubert Rochalski - uczeń kl. VI

w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Matematyka w banku" - Wysokienice

Opiekun: p. Sebastian Gilewicz

II miejsce
Jan Brewiński - uczeń kl. I
kategoria klas pierwszych

III miejsce
Julia Cendrowska - uczennica kl. III
kategoria klas trzecich

w Międzyszkolnym Konkursie SKO "Zadania z oszczędzania" - Michowice

Opiekun konkursu: p. Beata Filutowska oraz p. Małgorzata Borzęcka

II miejsce

       Katarzyna Wójcik - uczennica kl. VI

w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" - Głuchów

Opiekun: p. Beata Filutowska

I miejsce

       Katarzyna Wójcik - uczennica kl. VI
kategoria klas VI

II miejsce

       Hubert Rochalski - uczeń kl. VI
kategoria klas VI

I miejsce

       Anna Dudek - uczennica kl. IV
kategoria klas IV

III miejsce

       Dawid Leszczyński - uczeń kl. V
kategoria klas V

w Gminnym Konkursie Przyrodniczym "Ptaki naszych stron" - Janisławice

Opiekun: p. Halina Filipczak

II miejsce

       Dominik Cieryt - uczeń kl. IV

w Gminnym Konkursie Ekologiczne dyktando - Białynin

Opiekun: p. Małgorzata Leszczyńska

II miejsce

       Adrianna Filutowska - uczennica kl. IV

Wyróżnienie

Bartosz Filutowski - uczeń kl. VI

w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym "Las i jego mieszkańcy" - Lnisno

 II miejsce

       Dominik Cieryt - uczeń kl. IV
kategoria klas IV

 III miejsce

       Magdalena Rochalska - uczennica kl. IV
kategoria klas IV

III miejsce

       Julia Cendrowska - uczennica kl. III
kategoria klas III

w Gminnym Konkursie Matematycznym "Myślę, liczę, tworzę ..." - Białynin

Opiekunki: p. Sylwia Gruchała i p. Alina Kwiatos

I miejsce

       Katarzyna Wójcik - uczennica kl. VI
kategoria klas V - VI

Wyróżnienie

Natalia Sałkowska - uczennica kl. "0"
kategoria klas "0"

Julia Kot - uczennica kl. VI
kategoria klas V - VI

w Gminnym Konkursie Plastycznym "Mieszkańcy pól, łąk  i sadów" - Michowice

Opiekun: Małgorzata Borzęcka

Nagroda główna (laptop)

w październikowym konkursie blogowym "SKO Blog Miesiąca"

Opiekunki: p. Beata Filutowska i p. Małgorzata Borzęcka

III miejsce

drużyna chłopców w składzie:

       
Mateusz Topolski - uczeń kl. VI
Piotr Dyśko - uczeń kl. VI

      
w Powiatowym
Turnieju Tenisa Stołowego - Słupia

Opiekun: p. Beata Filutowska

I miejsce

drużyna chłopców w składzie:

       
Mateusz Topolski - uczeń kl. VI
Piotr Dyśko - uczeń kl. VI

I miejsce

drużyna dziewcząt w składzie:

       
Weronika Gutowska - uczennica kl. VI
Julia Kot - uczennica kl. VI

      
w
Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego - Wysokienice

Opiekun: p. Beata Filutowska

I miejsce
w finale krajowym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności

Opiekunki: p. Beata Filutowska i p. Małgorzata Borzęcka