"Do sukcesu nie ma żadnej windy,
Trzeba iść po schodach."

(autor nieznany)

 

Doceniając wysiłek naszych uczniów, jaki włożyli w przygotowanie do konkursów i zawodów sportowych, prezentujemy ich osiągnięcia na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym - gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

ROK SZKOLNY 2019/2020

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 ROK SZKOLNY 2017/2018

  ROK SZKOLNY 2016/2017

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 ROK SZKOLNY 2014/2015

 ROK SZKOLNY 2013/2014

 ROK SZKOLNY 2012/2013

 ROK SZKOLNY 2011/2012

 ROK SZKOLNY 2010/2011

 ROK SZKOLNY 2009/2010

  ROK SZKOLNY 2008/2009