Szkoła znajduje się na terenie liczącej około 400 mieszkańców wsi Michowice,
w gminie Głuchów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim.

 

Organ prowadzący szkołę:
 Gmina Głuchów

Wójt - p. Jan Słodki
Przewodniczący Rady Gminy - p. Michał Mikołajczyk
Inspektor ds. zarządzania oświatą - p. Agnieszka Burzyńska

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
 Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach