JANUSZ KORCZAK

"Nie wolno zostawić świata takim jakim jest"

Janusz Korczak (prawdziwe nazwisko - Henryk Goldszmit). Z pochodzenia był Żydem. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Jego ojciec adwokat zmarł, gdy ten był jeszcze młodym chłopcem. Z wykształcenia był pedagogiem i lekarzem, ale swoje życie w całości poświęcił dzieciom i ich problemom. Był także pisarzem. Stworzył i był kierownikiem żydowskiego Domu Sierot w Warszawie (działał od 1911 do 1942 roku) i polskiego sierocińca Nasz Dom (do 1926 roku). Był zagorzałym obrońcą Praw Dziecka. Zginął 6 sierpnia 1942 roku wraz z wychowankami sierocińców i pracownikami w obozie zagłady w Treblince. Do końca pozostał z dziećmi, dla których był jak prawdziwy ojciec.

"... Nie ma jednak żadnej potrzeby, by ta piękna, szlachetna decyzja Korczaka przysłaniała nam całe jego życie. Nie był człowiekiem jednego gestu - a ten ostatni był konsekwencją pointą wszystkiego, co uczynił wcześniej. Najistotniejszą treścią jego życia były: osiągnięcia literackie, które nieprędko się zestarzeją; koncepcje wychowawcze, którymi światowa pedagogika będzie się zawsze chlubić; działalność społeczną, której poświęcił dużą część swojego czasu, a przede wszystkim ten może konkretny ślad jego niestrudzonej pracy - owe długie szeregi młodzieży, wyprowadzonej przez niego na wartościowych ludzi. Korczak stał się symbolem pewnej postawy moralnej, którą w największym skrócie określić można terminem - postawy "spolegliwego opiekuna ", człowieka, na którym zawsze można polegać. To dobrze, że postać doktora Korczaka stała się już takim symbolem dla tysięcy czy setek tysięcy ludzi, to dobrze, że tak właśnie utrwala się w pamięci..."

"Janusz Korczak" Marek Jaworski


ZOBACZ:

Janusz Korczak
(prezentacja multimedialna)

Wybory patrona