W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego "Przystań w sieci". Projekt ten powstał z inicjatywy Facebooka, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego NASK i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty został honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Jego głównym celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w Internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt miał również na celu wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa.
Projekt składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak:
1. Kursy e-learningowe dla nauczycieli
2. Kursy e-learningowe dla uczniów
3. Tematyczne konferencje dla nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci
4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu, który mógł zostać zorganizowany na terenie placówki szkolnej
5. Konkurs na projekt społecznej kampanii informacyjnej.

Nasz szkoła w ramach realizacji projektu podjęła się realizacji 4 pierwszych inicjatyw.

Kursy e-learningowe dla nauczycieli i uczniów
Nauczyciele uczestniczący w projekcie oraz uczniowie z klas VI, VII i VIII skorzystali z bezpłatnych kursów e-learningowych w ramach sześciu modułów: prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w Internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje. Kursy znajdowały się na platformie e-learningowej, dzięki której w przystępny i atrakcyjny sposób zgłębiono tajniki najważniejszych kwestii związanych ze świadomym korzystaniem z Internetu. Platforma posłużyła zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dedykowane moduły tematyczne pozwoliły zdobyć wiedzę, usystematyzować ją, a następnie utrwalić dzięki testom sprawdzającym. Tematyczne konferencje dla nauczycieli Uczestniczący w projekcie nauczyciele wzięli udział w dwóch zdalnych konferencjach tematycznych, które stanowiły doskonałą okazję, do pogłębienia swojej wiedzy w zakresie zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie w sieci.

Dzień Świadomego Korzystania z Internetu
Wiedza na temat bezpieczeństwa w Internecie powinna być propagowana jak najszerzej, dlatego zorganizowaliśmy Dzień Świadomego Korzystania z Internetu. W tym dniu nastąpiło podsumowanie wszelkich działań prowadzonych zarówno zdalnie jak i stacjonarnie, które miały miejsce w ciągu całego roku szkolnego i dotyczyły tematyki bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu. Do działań tych należały:
1. Realizacja programu Mega Misja w ramach którego uczniowie w przyjaznej atmosferze zabawy w cyfrowe laboratorium, pomagali animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.
2. Aktywny udział uczniów i nauczycieli w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.
3. Udział w pogadankach przeprowadzonych przez wychowawców.
4. Zapoznanie społeczności szkolnej z prezentacją multimedialną wykonaną przez pedagoga szkolnego na temat bezpieczeństwa w sieci.
5. Podejmowanie przez uczniów różnych form aktywności mających na celu promowanie zasad świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu, takich jak:
- opracowanie prezentacji multimedialnych,
- wykonanie plakatów,
- wykonanie ulotki,
- ułożenie wierszyka lub hasła,
- opracowanie "Kodeksu Zasad Korzystania z Internetu",
- wykonanie gazetek ściennych.
6. Stworzenie wirtualnej wystawy prac uczniowskich na dysku Google.
7. Udział uczniów w zdalnym konkursie wiedzy – Mistrz Internetu - zawody online. Konkurs został przeprowadzony w formie testu edukacyjnego z wykorzystaniem aplikacji Quizizz. Można go było rozwiązać wielokrotnie uzyskując za każdym razem prawidłowe odpowiedzi i podnosząc tym samym swój stan wiedzy na temat bezpiecznych zachowań online. Test konkursowy zawierał 43 pytania, wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VIII.
8. Publikacja na platformie Szkolnych Blogów – na blogu SKO Michowice pod linkiem: www.szkolneblogi.pl. W ramach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności na szkolnym blogu SKO publikowane są również treści związane z cyberbezpieczeństwem. Mogą się z nimi zapoznać nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice.
9. Udział uczniów w konkursie wiedzy SKO, w ramach którego należało wykazać się również wiedzą z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.

Zwieńczeniem udziału w projekcie "Przystań w sieci" jest zdobycie przez szkołę certyfikatu "Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021".