ZARZĄD RADY RODZICÓW 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA - p. Agnieszka Rosińska
ZASTĘPCA - p. Ewa Trębska
SKARBNIK - p. Monika Grala
SEKRETARZ - p. Ilona Markowicz


CZŁONKOWIE

p. Alina Rogalska
p. Emilia Wiosna
p. Małgorzata Tracz
p. Joanna Dutkowska
p. Janusz Krocz

 

Nr konta Rady Rodziców
97 1020 4580 0000 1802 0160 9999

 

TRÓJKI KLASOWE

Klasa 0
p. Alina Rogalska, p. Katarzyna Pawlik, p. Agnieszka Janiszewska

Klasa I
p. Ilona Markowicz, p. Joanna Dutkowska, p. Danuta Pięczek

Klasa II
p. Emilia Wiosna, p. Ilona Kucharska, p. Anna Śliwka

Klasa III
p. Joanna Dutkowska, p. Iwona Dąbrowska, p. Urszula Trębska

Klasa IV
p. Monika Kowalczyk, p. Małgorzata Tracz, p. Anna Śliwka

Klasa V
p. Ewa Trębska, p. Justyna Gutkowska, p. Agnieszka Filipczak

Klasa VI
p. Agnieszka Rosińska, p. Halina Pąśko, p. Magdalena Trębska
 
Klasa VII
p. Monika Grala, p. Justyna Rutkiewicz, p. Katarzyna Łukaszewska

Klasa VIII
p. Janusz Krocz, p. Anna Tokarska, p. Justyna Wielanek