ZARZĄD RADY RODZICÓW 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA - p. Agnieszka Rosińska
ZASTĘPCA - p. Ewa Trębska
SKARBNIK - p. Monika Grala
SEKRETARZ - p. Irena Kuczkowska


CZŁONKOWIE

p. Paulina Trzeciak
p. Monika Perska
p. Małgorzata Tracz
p. Anna Tokarska
p. Joanna Pięcek

 


Nr konta Rady Rodziców

97 1020 4580 0000 1802 0160 9999

 

TRÓJKI KLASOWE

Klasa 0
p. Paulina Trzeciak, p. Tomasz Wiosna, p. Martyna Pryk

Klasa I
p. Monika Perska, p. Ilona Markowicz, p. Magdalena Lechowska

Klasa II
p. Monika Kowalczyk, p. Małgorzata Tracz, p. Anna Tokarska

Klasa III
p. Anna Majewska, p. Ewa Trębska, p. Agnieszka Filipczak

Klasa IV
p. Agnieszka Rosińska, p. Halina Pąśko, p. Magdalena Trębska

Klasa V
p. Monika Grala, p. Justyna Rutkiewicz, p. Katarzyna Łukaszewska

Klasa VI
p. Anna Tokarska, p. Justyna Gutkowska, p. Justyna Wielanek
 
Klasa VII
p. Irena Kuczkowska, p. Marzena Mikołajczyk, p. Milena Pąśko
 
Klasa VIII
p. Joanna Pięcek, p. Roman Brewiński, p. Janusz Krocz