Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci
mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas,
po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców i autobus.

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej
jest zapewnienie uczniom zorganizowanej
opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie SP w Michowicach,
a w szczególności uczniowie dojeżdżający.

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy codziennie
w określonych godzinach:

Poniedziałek

7:40 - 7:55 12:00 - 15:05

Wtorek

7:40 - 7:55 12:55 - 15:45

Środa

7:40 - 7:55

12:00 - 15:00

Czwartek

7:40 - 7:55

12:00 - 15:45

Piątek

7:40 - 7:55

12:00 - 15:05

3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska
uczniowskiego, z uwzględnieniem rozkładu jazdy autobusów
dla uczniów dojeżdżających.

4. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela
– opiekuna świetlicy.