Opiekun
    świetlicy szkolnej
     mgr Weronika Koczywąs

Świetlica szkolna
jest miejscem,
w którym dzieci mogą
miło, przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas,
po zakończeniu
zajęć lekcyjnych,
oczekując na rodziców
i autobus.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej
jest zapewnienie uczniom zorganizowanej
opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.


1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie SP w Michowicach,
a w szczególności uczniowie dojeżdżający.

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy codziennie
w określonych godzinach:

3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska
uczniowskiego, z uwzględnieniem rozkładu jazdy autobusów
dla uczniów dojeżdżających.

4. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela
– opiekuna świetlicy.


REGULAMIN DOWOZÓW