96 - 130 Głuchów, Michowice 51, tel. (46) 81-57-011, spmichowice@wp.pl


BLOG SKO

 

"Dzieci!
Dumne miejcie zamiary,
górne miejcie marzenia (...)
- coś z tego zawsze się stanie"


Janusz Korczak

 

 

 

 

RODO

 

DEKLARACJA
DOSTĘPNOŚCI

RAPORT
DOSTĘPNOŚCI
2021

 

 

 

 

 

KONTAKT
Copyright © 2008
S.Gruchała

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA RODZICA do procedur

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

   

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH

LIST MINISTRA ZDROWIA

LIST FUNDACJI "RODZICE W SZKOLE"

   

 

 

 

 

 
 

        

EKOPRACOWNIA