96 - 130 Głuchów, Michowice 51, tel. (46) 81-57-011, spmichowice@wp.pl


BLOG SKO

 

"Dzieci!
Dumne miejcie zamiary,
górne miejcie marzenia (...)
- coś z tego zawsze się stanie"


Janusz Korczak

 

 

KONTAKT
Copyright © 2008
S.Gruchała

 

RODO

 


https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkoly--spot-informacyjny-tvp

 

1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
3. DEKLARACJA RODZICA

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

   

 

 

 

EKOPRACOWNIA