ZEBRANIA  Z  RODZICAMI
  
godz. 16:00

12.09.2018r. (środa)
25.10.2018r. (czwartek)
18.12.2018r. (wtorek)
29.01.2019r. (wtorek) - półroczne
28.03.2019r. (czwartek)
13.05.2019r. (poniedziałek)


DOBRA SZKOŁA
reforma edukacji

zobacz

 

DOKUMENTY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

Zarządzenie dyrektora Nr 5/2017/2018
z dnia 29.09.2017 roku


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2017 (piątek)
02.05.2018
(środa)
01.06.2018 (piątek - po Bożym Ciele)
20.06.2018 (środa)


Dodatkowo po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
odpracowane zostaną następujące dni nauki szkolnej:

02.05.2018 (środa)
w dniu 27.01.2018
(sobota - Zabawa karnawałowa)

01.06.2018 (piątek - po Bożym Ciele)
w dniu 09.06.2018
(sobota - VII Rodzinny Dzień z Patronem)

W dniach 13.10.2017r. i 20.06.2018 r. szkoła zorganizuje (w razie potrzeby) zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.