ZEBRANIA  Z  RODZICAMI
  
godz. 16:00

12.09.2018r. (środa)
25.10.2018r. (czwartek)
18.12.2018r. (wtorek)
29.01.2019r. (wtorek) -
półroczne
28.03.2019r. (czwartek)
13.05.2019r. (poniedziałek)


DOBRA SZKOŁA
reforma edukacji

zobacz

 

DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

Zarządzenie dyrektora Nr 5/2018/2019
z dnia 25.09.2018 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2018/2019 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2018r. (poniedziałek)
15,16,17.04.2019r. (egzamin ósmoklasisty)
13.06.2019r. (czwartek)


Dodatkowo po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
odpracowane zostaną następujące dni nauki szkolnej:

02.11.2018r. (piątek)
w dniu 26.01.2019r.
(sobota - Zabawa karnawałowa)

02.05.2019r. (czwartek)
w dniu 08.06.2019r.
(sobota - VIII Rodzinny Dzień z Patronem)

W dniach 15.10.2018r. i 13.06.2019r. szkoła zorganizuje (w razie potrzeby) zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.