w roku szkolnym 2020/2021
 

godz. 16:00

16.12.2020r. (środa)
28.01.2021r. (czwartek) -
półroczne
23.03.2021r. (wtorek)
12.05.2021r. (środa)

08.09.2020r. (wtorek)
29.10.2020r. (czwartek)
 


KALENDARIUM
 

STATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2020/2021

REGULAMIN DOWOZÓW

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2020/2021

Zarządzenie dyrektora Nr 6/2020/2021
z dnia 06.09.2020 roku

w sprawie dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603, Dz. U. z 2019 r. poz. 318 i 1093)


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Michowicach zarządza co następuje:

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
ustala w roku szkolnym 2020/2021
następujące dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

4, 5 stycznia 2021r. (poniedziałek, wtorek)

25, 26, 27 maja 2021r.
(wtorek, środa, czwartek - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

23 czerwca 2021r.
(środa)

2. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zostanie odpracowany następujący dzień:

4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele)
w dniu 23 stycznia 2021r. (Bal Karnawałowy - sobota)

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.