w roku szkolnym 2021/2022
 

godz. 16:00

26.10.2021r. (wtorek)
20.12.2021r. (poniedziałek)
01.02.2022r. (wtorek) -
półroczne
31.03.2022r. (czwartek)
12.05.2022r. (czwartek)

06.09.2021r. (poniedziałek)
 KALENDARIUMSTATUT SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2021/2022

REGULAMIN DOWOZÓW

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2021/2022

Zarządzenie dyrektora Nr 6/2021/2022
z dnia 10.09.2021 roku

dotyczy dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2017 poz. 1603, Dz. U. z 2019 r. poz. 318 i 1093)


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Michowicach zarządza co następuje:

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
ustala w roku szkolnym 2021/2022
następujące dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


15.10.2021 r.
(piątek)

07.01.2022 r. (piątek po Świecie Trzech Króli)

24 - 26.05.2022 r.
(wtorek, środa, czwartek - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

22.06.2022 r. (środa)


2. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
odpracowane zostaną następujące dni:

02.05.2022 r. (poniedziałek)
w dniu 29.01.2022 r. (sobota) - dyskoteka karnawałowa

17.06.2022 r. (piątek po Bożym Ciele)
w dniu 11.06.2022 r. (sobota) - XI Rodzinny Dzień z Patronem
 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

czytaj więcej

PPPP w Skierniewicach
"Porozmawiaj ze mną"

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA